مقالات علمیمقالات و ژورنال علمی

Next-generation sequencing-based detection of Ureaplasma in the gastric fluid of neonates with respiratory distress and chorioamnionitis

Next generation sequencing based detection of Ureaplasma in the gastric fluid of neonates with respiratory distress and chorioamnionitis

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا